Impresszum

  1. A https://galikklara.com/ internetcímen elérhető webhely üzemeltetője (Szolgáltató):

Egységben Élni Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 19. 2., adószám: 26586876-1-41, cégjegyzékszám: 01-09-333615, képviseletre jogosult: Fischer Klára, képviseletre jogosult tisztsége:ügyvezető (vezető tisztségviselő)

  1. Szolgáltató által folytatott adatkezelést felügyelő hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/ 

  1. Tárhelyszolgáltató:

Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Magyar Hosting Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314 Adószám: 23495919-2-41 Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36 1 700 2323 E-mail: info@mhosting.hu Webhely: https://www.mhosting.hu

Budapest, 2020. szeptember 1.

                                                                                   Fischer Klára
                                                                                       ügyvezető