Ezen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy kezeléseimen, tanfolyamaimon, csoportos meditációimon, továbbá az általam szervezett programokon az alább felsorolt feltételek tiszteletben tartásával vesz részt.

A fent felsorolt eseményeken elhangzottak, illetve azokkal összefüggésben átadott tanfolyami anyagok, elektronikus úton eljuttatott kiegészítő szöveges és hanganyagok – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználás eseteit kivéve – csak Gálik Klára előzetes írásbeli engedélyével használhatók fel.

Tilos a tanfolyamon elhangzott anyagok felhasználása saját profit szerzésre.

Tilos engedélynélküli hangfelvétel készítése a programokon.

Tilos a megszerzett, illetve átküldött anyagok nyilvános internetes portálra történő feltöltése, továbbá harmadik fél részére történő engedély nélküli továbbítása.

A felhasználásnak minden esetben meg kell felelnie a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. tv.), a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek.