Jelen nyilatkozat aláírásával, annak érdekében, hogy a Kapcsolatok programsorozat® vagy részének, valamint Gálik Klára Egyéni Vállalkozó által tartott mindennemű programok (másnéven: Egységben Élni Programok), online tanfolyamok, megjelenése és minden ezzel kapcsolatos információ ne kerüljön nyilvánosságra kijelentem a következőket:

  1. Gálik Klára Terézia Egyéni Vállalkozó (Egyéni vállalkozó adószám: 67434886-1-33) által tartott programokon, vagy a programokon személyesen vagy onlbe résztvevőként vagyok jelen

A részvételem során felek olyan adattartalmakat közölnek a közönséggel, melyek bizalmas információnak minősülnek:

  • A Kapcsolatok programsorozat® a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál M1702662 számon oltalom alatt áll,
  • Gálik Klára által tartott bármilyen (online, személyes) program, tanfolyam – másnéven Egységben Élni Programok –  szerzői jogvédelem alatt állnak,
  • Bizalmas információnak minősülnek különösen – de nem kizárólagosan – Gálik Klára Terézia részéről rendelkezésre bocsátott adatokat és információkat tartalmazó dokumentumok (akár papír alapú, akár elektronikus formában történik az adatközlés).

 

  1. Alulírott nyilatkozom, hogy a fenti információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelem, azokat – figyelemmel az üzleti titok védelmét biztosító jogszabályokban foglaltakra – Gálik Klára Terézia írásos hozzájárulása nélkül nem hozhatom harmadik személy tudomására, nem hozhatom nyilvánosságra, illetve egyéb módon nem élhetek vissza vele. Az engem terhelő titoktartási kötelezettség a határidő nélkül fennáll függetlenül attól, hogy a továbbiakban részt veszek-e a programokon vagy sem.
  2. A titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen okiratban vállalt kötelezettségek megsértéséért teljes büntető-, és polgári jogi felelősséggel tartozik és az ebből esetlegesen eredő károk megtérítéséért őt korlátlan felelősség terheli.